Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gckiskamionka.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-20

POBIERZ Deklaracja dostępności

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona posiada następujących ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową,
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Widoczny fokus
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu nie jest możliwe, powinno nastąpić to w jak najkrótszym możliwym terminie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce Adres: Kamionka 69, 39-122 Kamionka
 • E-mail: sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl
 • Telefon: 17 22-33-134

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W OSTROWIE Z/S W   KAMIONCE; 39-122 KAMIONKA 69

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych).
  Budynek posiada drzwi wejściowe umożliwiające bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku. Przed drzwiami zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z osobami obsługi.
 • Po wejściu do budynku znajdują się 4 stopnie, na których jest zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych, która ułatwia poruszanie się na poziomie 1.  Toaleta wewnątrz budynku na poziomie 1 jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet i innych pomieszczeń w budynku jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów.
 • Przed budynkiem znajduje się parking, na którym są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, z parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzi utwardzona droga.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w Alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

Aplikacja mobilna

 • BRAK

KOMPLEKS SPORTOWY W OSTROWIE; 39-103 OSTRÓW 240 a

 • Budynek główny Kompleksu Sportowego w Ostrowie nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą 2 wejścia przeznaczone dla osób z zewnątrz (jedno z nich jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) i 3 wejścia gospodarcze.
 • Budynek posiada drzwi wejściowe umożliwiające bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku. Przed drzwiami zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z osobami obsługi. Toaleta wewnątrz budynku na parterze jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet i innych pomieszczeń w budynku jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów.
 • Przed budynkiem znajduje się parking, na którym są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, z parkingu do wejścia głównego prowadzi podjazd do podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzi utwardzona droga.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w Alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych, ani w druku

powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

 • BRAK

Aplikacja mobilna

 • BRAK

ŚWIETLICA WIEJSKA W BORKU MAŁYM ; 39-120 SĘDZISZÓW MŁP, BOREK MAŁY 41

Świetlica Wiejska w Borku Małym mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 • Budynek posiada drzwi wejściowe, które nie pozwalają na bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku. Toaleta wewnątrz budynku nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w Alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych, ani w druku

powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

 • BRAK

Aplikacja mobilna

 • BRAK

ŚWIETLICA WIEJSKA W BLIŹNIE ; 39-104 OCIEKA, BLIZNA 68

Świetlica Wiejska w Bliźnie mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku prowadzi 1 wejście po schodach, na których jest zamontowana winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed schodami zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z osobami obsługi.
 • Toaleta na zewnątrz budynku jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do toalety wewnątrz oraz pomieszczenia socjalnego nie jest przystosowany, pozostałe pomieszczenia w budynku są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w Alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych, ani w druku

powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

 • BRAK

Aplikacja mobilna

 • BRAK

KLUB SENIORA W OSTROWIE; 39-103 OSTRÓW

Klub Seniora mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku prowadzi 1 wejście, które jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Toaleta i pozostałe pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w Alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych, ani w druku

powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

 • BRAK

Aplikacja mobilna

 • BRAK

GMINNE CENTRUM INFORMACJI W SKRZYSZOWIE ; 39-103 OSTRÓW, SKRZYSZÓW 100

Gminne Centrum Informacji w Skrzyszowie mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku prowadzi dwa wejścia po schodach (jedno jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych).
 • Toaleta dla petentów nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w Alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych, ani w druku

powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).

 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

 • BRAK

Aplikacja mobilna

 • BRAK
Skip to content