imageimageimageimageimage

KONKURS LITERATURA I DZIECI 2016

W dn. 16 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce odbyły się eliminacje gminne Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci pod hasłem „Nasze Pasje”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych kl. 0 – III i IV – VI.
Celem konkursu jest upowszechnienie, zachęcenie dzieci do czytania książek oraz rozwijanie ich wyobraźni. Uczniowie szkół podstawowych poprzezrecytację, piosenkę oraz prace plastyczne mieli możliwość przedstawienia swojej interpretacji wybranego utworu.
Komisja po wysłuchaniu uczestników wytypowała laureatów do eliminacji powiatowych w Centrum Kultury w Ropczycach które odbędą się 24 listopada br.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach powiatowych.

Kategoria wiekowa: 0-III klasa szkoły podstawowej
Recytacja:
1.    Alicja Szymaszek– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
2.    Zuzanna Ochab  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
3.    Anna Mosior – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

Piosenka:
1.    Duet: Martyna Bieszcz, Kamila Borowiec– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
2.    Duet: Milena Łącała, Nadia Betlej– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
3.    Wiktoria Bała–Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece
Kategoria wiekowa: IV-VI klasa szkoły podstawowej

Recytacja:
1.    Mikołaj Bachórz– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
2.    Bartosz Kosiński – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
3.    Oliwia Ferfecka  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej

Piosenka:
1.    Marcelina Dłużeń - Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce
2.    Duet: Kornelia Świder, Emilia Ogrodnik – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
3.    Maria Cieśla– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie


PRACE PLASTYCZNE
KAT.I ( kl. 0-III)
1.    Klaudia Bryk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
2.    Witold Szczepanek  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
3.    Seweryn Jasicki – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
4.    Olga Perlik  –Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece
5.    Katarzyna Brandys– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
6.    Zuzanna Ochab – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
7.    Dawid Grabiec– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
8.    David Dereń – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
9.    Igor Ozimek– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
10.    Dorota Chmura– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej

KAT II ( kl. IV-VI)
1.    Aleksandra Róg- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
2.    Szymon Kasprzyk- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
3.    Kornelia Jemioło – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
4.    Karolina Brandys - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
5.    Dominik Niewiadomski- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
6.    Katarzyna Ozga-  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
7.    Seweryn Ozimek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
8.    Gabriela Malinowska-  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
9.    Karolina Borowiec -  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

Konkurs Literacki pt. „Mój Najlepszy Przyjaciel"

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zaprasza do udziału w Konkursie  Literackim na opowiadanie pt. „ MÓJ NAJLEPSZY PRZYJACIEL” adresowany dla dziecii młodzieży.Praca konkursowa ma być napisana w formie opowiadania.

Napiszcie na podany temat, niech Wasze prace literackie będą wyrazem emocji. Nie mamy zamiaru ograniczać Waszej wyobraźnii fantazji. Liczymy na Waszą inwencję twórczą!

Zasady  uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prace konkursowe mają być w wydruku komputerowym (czcionka 14, interlinia 1,5 ; do 4 stron A4) Komisja konkursowa oceniać będzie prace napisane samodzielnie, będące efektem oryginalnych pomysłów literackich młodych twórców.

 

Każda nadesłana na konkurs praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora opowiadania, klasa, nazwa szkoły.
Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.

Więcej informacji: >>pobierz<<

Konkurs „Moja Świąteczna Choinka”

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W OSTROWIE Z/S W KAMIONCE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„MOJA ŚWIĄTECZNA CHOINKA”

REGULAMIN:

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie CHOINKI ŚWIĄTECZNEJ
I. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum.
- I gr. wiekowa: przedszkola, klasy „O”
- II gr. wiekowa: klasy I – III
- III gr. wiekowa: klasy IV-VI
- IV gr. wiekowa: gimnazja
II. Zakres prac:
- Prace przestrzenne o wysokości do 80 cmmają być wykonane samodzielnie, dowolną techniką.
III. Wymagania dotyczące prac:
- Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wykonaną indywidualnie.
- Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, gr. wiekowa
- Prace należy składać na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu
 w Ostrowie z/s w Kamionce, 39-122 Kamionka 69, tel. 172233134
- Dodatkowo przy zgłaszaniu prac należy dostarczyć wypełniony
formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
IV. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora.
 Decyzja Jury jest nieodwołalna.
V. Kryteria oceny:
- Estetyka oraz pomysłowość wykonania choinki
- Samodzielność wykonania
VI.Terminy
- Prace należy składać do 15grudnia 2016 r.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi16 grudnia 2016 r.
- wystawa prac odbędzie się w sali GCKiS w Kamionce
od 16-21 grudnia 2016r.
VII. Postanowienia końcowe
- Prace należy odebrać w dniach 22-23.12.2016r.
- Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.gckis.gminaostrow.eu, oraz przesłane do szkół.
- Organizator przewiduje przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych.
- Przesłanie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zaprasza do udziału w zajęciach

W ofercie GCKiS znajdują się zajęcia doskonalące umiejętności taneczne, plastyczne, manualne skierowane zarówno do dzieci, jak i młodzieży, która chce rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, a także ciekawie spędzić wolny czas.
ZAJECIA TANECZNE
Poniedziałek – GCKiS w Kamionce w godz.  15:30 - 16:30
Czwartek – Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej w godz. 13:15 – 15:30
Piątek - Szkoła Podstawowa w Ociece w godz. 12:30 – 13:30
zajęcia prowadzi Jadwiga Łomnicka
ZAJĘCIA PLASTYCZANE
Poniedziałek – GCKiS w Kamionce w godz. 14:30 - 15:30
zajęcia prowadzi Renata Dłużeń
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE (od listopada)
Piątek – Dom Ludowy w Borku Małym w godz. 14:00 – 21:00
zajęcia prowadzi Anna Wiktor
ŚWIETLICA W GCKIS (od listopada)
Poniedziałek 15:00 – 20:00
Czwartek 15:00 – 20:00
Piątek 15:00 – 21:00
zajęcia prowadzą: Renata Dłużeń, Anna Wiktor, Jadwiga Łomnicka, Arkadiusz Fornek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

„Świetlica – Moje Miejsce”

Stowarzyszenie Miłośników „Ziemi Bliźnieńskiej” kończy w lutym realizację drugiego etapu projektu „Świetlica - Moje Miejsce”. Dzięki środkom finansowym pozyskanym w programie partnerskim Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży udało się kontynuować zajęcia modelarskie oraz poświęcono większą uwagę na prowadzenie zajęć z nauk ścisłych oraz większą współpracę z rodzicami. Jednym z etapów poznawania przez dzieci ciekawych eksperymentów a równocześnie integracją z rodzicami była wspólna wycieczka do Ogrodzieńca, gdzie znajduje się Park Doświadczeń Fizycznych. Elementem zacieśniania współpracy z rodzicami były również spotkania integracyjne. Na zajęcia świetlicowe zakupiono wiele zestawów młodych naukowców
i akcesoriów modelarskich.

realizacja: StudioPixel.eu