imageimageimageimageimage

Informacja o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dotyczą w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie
z/s w Kamionce, Kamionka 69, 39-122 Kamionka.

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce,
Kamionka 69, 39-122 Kamionka jest adw. Jakub Curzytek, tel.: 692616480,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi .
W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody lub w celu wykonania wcześniej zawartej umowy, a także
w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy .

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie prawa oraz podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia danych.

6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

7. Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do dostępu do swoich danych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych może wynikać z przepisu prawa, ale podstawą do przetwarzania danych osobowych może być także wyrażona przez Panią/Pana zgoda w postaci oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić realizację określonego celu przetwarzania.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jadwiga Łomnicka
………..………………………………………….
(administrator danych osobowych)

[1] art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[1] art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[1] art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[1] art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

realizacja: StudioPixel.eu